donderdag 30 maart 2017

Bijna verdampt op weg naar de sinaasappelfabriek

Woensdag 29 maart

We starten de dag met de risicoanalyse van de geboorteregistratie. We zijn blij verrast met het resultaat en maken afspraken om het werk verder te zetten en te vertalen in een actieplan. De toeristische uitstap van zaterdag wordt omgeruild voor een bijkomende werksessie. We hopen dan voor de verschillende actoren verbeterpunten te hebben en een budgettering, tijdslijn en verantwoordelijken.

risicoanalyse

Daarna buigen we ons over de werking van de guichet unique. Rufine overloopt verschillende taksen die de gemeente in en vergelijkt de resultaten van de eerste maanden. Uit de eerste resultaten kunnen we niet direct afleiden of er een verbeterd resultaat is. Er zijn wel controles ingebouwd en de burgemeester en de kaderleden kunnen op elk moment inzage krijgen in de cijfers. De dienst schat in dat alle procedures binnen een half jaar zullen zijn afgerond en ze dan klaar zullen zijn voor de omschakeling naar digitale opvolging. In de bespreking blijkt dat het gebrek aan liquide middelen hen enorm remt om nieuwe zaken aan te pakken.
We overlopen de nieuwe budgetten voor het meerjarenplan en vragen de medewerkers tegen donderdagavond voorstellen te formuleren om het plan aan te passen of om voorstellen te doen om bijkomende bij elkaar te zoeken. We moeten ongeveer 40 % besparen op de voorziene uitgaven.
Het unieke loket waar alle taksen worden binnengebracht wordt de uitdaging voor de komende jaren.
Wedstrijdletter: Vul de tweede letter van uniek in op 3

's Middags komen Marij en Jan opnieuw langs om te eten. Het was een ontnuchterende ochtend met veel tegenslagen. Er was een elektriciteitspanne waardoor ze niet konden lassen. Software voor het tonen van de filmpjes blijkt niet te werken,... ondanks de ontgoocheling maken ze al plannen voor de volgende dagen. Een werkbezoek, een voetbalwedstrijd tussen de afdeling bouw en metaal,... Ze hoeden zich ervoor al plannen te maken op langere termijn en willen eerst hun ervaringen delen met de collega's en lessen trekken uit wat ze leerden. Ze zijn vol lof over de technische kennis van de leerkrachten en de betrokkenheid van de vakleerkrachten.
Ze hebben vannacht op het terras van de residentie van de burgemeester geslapen in een hangmat en op een luchtmatras onder een muskietennet. Er was geen elektriciteit en binnen was het te warm.

Iedere regio in Benin probeert een bepaalde filière sterker uit te bouwen. Voor Za-Kpota is dit de filière van de agrumes of citrusvruchten. De sector is echter nog weinig georganiseerd. 25 % van de oogst gaat verloren en de binnenlandse concurrentie is groot. Belangrijke afnemer is Nigeria maar door de devaluatie daar lagen de prijzen vorig jaar laag en was er een lagere afzet.
Brazilië en de VS controleren de internationale markt voor sappen en Europa is vooral belangrijk voor de versmarkt. Marokko en Zuid-Afrika zijn belangrijke producenten in Afrika.
We vertrekken naar de appelsienenmarkt en stoppen onderweg bij Aimée, een boer die, wat hij leerde bij Borne Fonden op het CCFP en in Centre Songhai in Parakou, toepast op zijn velden. Hij heeft druppelbevloeiing liggen en gebruikt organisch mest. Vrouwen komen van ver om bij hem hun koopwaar te komen plukken. Hij staat Frank, een van de directeurs van de scholen waar we toiletten plaatsten, bij met de inrichting van de schooltuin. Hij gaat een proefveld aanleggen waar hij gebruik maakt van de urine die in de school is verzameld. Hij droomt ervan een landbouwschool op te richten. Twee van zijn vroegere werknemers hebben zelf een bedrijf opgestart met wat ze van hem leerden.

zware beschadigingen

We rijden verder naar de markt en stellen tot onze verbazing vast dat twee van de vijf hangars zwaar beschadigd zijn. Een vrachtwagen met cement is van de weg gereden en heeft de twee hangers onderuit gehaald. De chauffeur pleegde vluchtmisdrijf. De zaak komt voor het gerecht. Een tegenslag van formaat. We praten via Appolinaire met de producenten en vrouwen over de verkoop, de prijzen en de gemeentebelastingen. Voor de producenten en de verkoopsters of revendeuses is het belangrijk dat ze hun producten aan een eerlijke prijs kunnen verkopen. Dat moet hen toelaten om hun gezin te onderhouden en de productie en verkoop op een duurzame wijze verder te zetten. Nu zijn er grote prijsverschillen in een verhouding van 1 tot 10. Er bestaat nauwelijks uitwisseling over dagprijzen en men staat weigerachtig over verkoop in groep. De gemeente heft een belasting van ongeveer 1% op de verkoop.

100.000 CFA aan appelsienen (+/- 150 euro)

Het bezoek aan een plantage laten we omwille van tijdsgebrek vallen
Wedstrijdketters: vul de derde letter van plantage in op 13. Vul de eerste letter van producenten in op 8.

Daarna rijden we verder naar de fabriek die in 1983 door de Israëli's is gebouwd. We zien af.
Het  gebouw wordt nog bewaakt om te voorkomen dat materialen worden gestolen. Het is nog steeds onduidelijk wie de rechtmatige eigenaar is. Aldipe gelooft meer in de kansen om deze fabriek terug operationeel te krijgen dan in die van de andere recentere fabriek. Ook deze fabriek ligt op meer dan 5 km van de weg, die in de tijd van de bouw nog niet was geasfalteerd. Rond de fabriek ligt een gemeentelijk bos met teak.

We zetten onze reis verder naar Aldipe en bespreken daar de referentietermen voor de analyse van de sinaasappelteelt of de filière van de agrumes. De laatste aanpassingen aan de tekst worden besproken. Vrijdag moet de tekst rond zijn zodat de studie klaar is als we in september op werkbezoek komen. We bevragen ook de relatie met Fupro, de koepel van de vereniging van producenten, en UCOZ. De producenten van de agrumes hebben zich nog onvoldoende verenigd om hierin te zijn vertegenwoordigd.

's Avonds hebben we opnieuw afspraak met Marij en Jan die vertellen over hun contacten met de lokale bevolking. Ze rijden mee op de brommer met de leerkrachten, de directeur of gemeentepersoneel. Onderweg houden die regelmatig halt om bekenden te begroeten. Een belangrijke meerwaarde om het leven van de lokale bevolking te leren kennen.
Hun simkaart is nog steeds niet gevalideerd omdat de kopie van het paspoort niet is aanvaard. Als de ervaren reizigers die ze zijn, staan toch versteld van de moeilijkheid om lokaal inkopen te doen voor water en basisvoorzieningen. De markt is niet dagelijks open.

We nemen afscheid om 11 uur en gaan moe maar tevreden slapen. Morgen kunnen we iets langer slapen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten