dinsdag 6 oktober 2015

Eerste conferentiedag

Maandag 5 oktober

We verzamelen in de conferentiezaal. Het programma wijzigt echter. De burgemeesters van Sint Niklaas, Tambacounda en Banjul worden eerst nog verwacht bij de gouverneur. Typisch Afrikaans of eigen aan een drukke agenda van verkozenen?

De delegaties maken van de tijd handig gebruik om de laatste hand te leggen aan de presentaties of verslagen op te maken voor het thuisfront. Ook de vertegenwoordigers van Tambacounda sijpelen druppelsgewijs binnen. Gemeenteraadsleden, vertegenwoordigers van vrouwengroepen en buurtcomités en Imans.

De goed gevulde conferentiezaal is klaar voor de eerste dag.
Dagelijks starten we met een welkomstceremonie. De verschillende VIP's nemen achtereenvolgens het woord en begroeten ons uitgebreid. Ook de burgemeester van Sint Niklaas neemt het woord. Hij verwijst naar de eerste president van Senegal, Senghor, die van enorme betekenis was, niet enkel voor Senegal maar voor Afrika en de internationale gemeenschap. De burgemeester van Sint Niklaas refereert in zijn toespraak ook naar de vele Senegalezen die het leven lieten in de eerste wereldoorlog. Hij kreeg hiervoor veel gemeende bijval.

De vertegenwoordiger van Padec houdt een bevlogen toespraak over de rol van de decentralisatie en lokale besturen voor de lokale ontwikkeling.

Daarna volgt een voorstelling van de verschillende stedenbanden. De burgemeester van Za-Kpota en schepen Vissers nemen deze taak op zich. Het voorbereidend werk was al gebeurd door de medewerkers van de dienst Internationale Samenwerking en de Service de Développement. Het beeldmateriaal van Ingrid en de technische uitwerking van de powerpoint maken indruk. Maar meer nog is de afwisselende presentatie door de beide verkozenen een goed voorbeeld van de gelijkwaardigheid van stedenbandpartners. Jef neemt de felicitaties hiervoor van Tambacounda graag in ontvangst.

De medewerkers van VVSG frissen nog eens op wat de rol is van gemeenten in internationale samenwerking.

Roeselare en Dogbo (Benin) bezorgen ons een 'livret de capatilisation sur l'état civil' met  toelichting van het proces en de realisaties rond bevolkingsregistratie. Een goede spiegel om af te toetsen waar Za-Kpota en Hoogstraten op willen inzetten. Dat is meteen de essentie van de stedenband: leren van elkaar door ervaringsuitwisseling en via vorming.

Later komen Zoersel en Bohicon (Benin) en Oostende en Banjul (Gambia) presenteren hoe ze de automatisering van de administratie hebben aangepakt en wat de effecten zijn voor de dienstverlening en de duurzame sociale en economische ontwikkeling van de gemeente. Ook daar kunnen we onze lessen uit trekken en zien wat Jan Leemans (onze ICT-vrijwilliger) in een volgende stap in samenwerking met Eric (Service Technique van Za-Kpota) en Gualbert (ICT-er van Bohicon) kunnen realiseren. Nu al zijn de medewerkers van Za-Kpota zeer enthousiast over het geleverde werk. De gegevensuitwisseling tussen de diensten is erg verbeterd.

Oostende - Banjul (Gambia)

Zoersel - Bohicon (Benin)

Zemst - Sokone (Senegal)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook van Banjul en Oostende kunnen we heel wat leren. Door de automatisering zijn de interne organisatie en Communicatie  en gemeentelijke dienstverlening verbeterd. Het gaf Banjul een instrument om de gemeentelijke inkomsten maar liefst te vernegenvoudigen op minder dan tien jaar tijd.

Aan het eind van de sessies zitten we nog met Za-Kpota samen om de plus- en minpunten van de voorbije dag te noteren en te bekijken wat we willen delen met anderen.

Zoals de samenwerking en een huwelijk (deze vergelijking werd vaak gemaakt) was deze dag er een met hoogtes en laagtes. Maar zeker niet te missen.


Op onze facebookpagina Hoogstraten gaat mondiaal kan je ook de Pecha Kucha van Hoogstraten - Za-Kpota bekijken. https://www.facebook.com/hoogstratenmondiaal/videos/vb.752395244821649/959701507424354/?type=3&theater 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten