woensdag 13 mei 2015

12 mei 2015 - een zwaar programma

Uit het dagboek van de delegatie:

Om zoveel mogelijk projecten te kunnen uitvoeren en bekijken, hebben we ons vandaag in twee groepen opgesplitst. De groep die zich richt op geboorteregistratie en ICT maakte de verplaatsing naar Bohicon (zie verder), terwijl de andere groep een programma afwerkte waarbij enerzijds landbouw en anderzijds de kracht van coöperatieve samenwerking centraal stonden.

Opnieuw konden we vaststellen dat alles tiptop was geregeld, een pluim voor de lokale organisatie. Voor de tweede dag op rij hadden we ogen en oren te kort om alles wat we te zien kregen te kunnen opnemen en verwerken. De wondere wereld van Afrika hebben we te zien gekregen. Adembenemend!


In de voormiddag werd gestart met een kennismaking met de plaatselijke NGO’s die actief zijn in Za-Kpota. Na een heel kort kennismakingsrondje konden we meteen verder ingaan op de thema’s die wij met hen wilden bespreken. Het gesprek richtte zich enerzijds op de problemen rond geboorteregistratie en de lage scholarisatiegraad bij kinderen, daarnaast gingen we dieper in op de mogelijkheden voor de landbouw in Za-Kpota.
Het werd een zeer boeiend gesprek waarbij ons toch wel een aantal zaken duidelijk werden. Scholarisatie en geboorteregistratie gaan voor een groot stuk hand in hand. Onwetendheid en slechte informatie maken dat ouders vaak niet beseffen dat hun kind niet geregistreerd is. Voorlichting blijft dus een prioriteit.
In de landbouwsector hebben ze een terugloop van werkkrachten doordat de jeugd zijn interesse verliest in de landbouw. Coöperaties zijn noodzakelijk om voldoende middelen te hebben om machines aan te schaffen, maar zijn vaak nog in oprichting. Er is veel nood aan vorming op alle gebied. Projecten rond verwerking van producten raken stilaan opgestart.

Met de 4x4 hebben we de kleinste wegen verkend om het eerste project te bezoeken: een plantenkwekerij. Geen kwekerij zoals we die bij ons kennen maar echt op zijn Beninees. Jonge planten van appelsienen, palmen, mango’s werden gekweekt en verkocht aan de lokale bevolking. Mooi in al zijn eenvoud, puur natuur. Toch hoorden we van de eigenaar dat teelttechnische voorlichting (hier voorzien door een NGO) onontbeerlijk is en erg gewaardeerd werd.
Het tweede bezoek was van een ongekende schoonheid. Een aanplanting van rijst, maniok en wat kleinere groenten in een ‘bas-fond’ naast een kleine rivier in een heuvelend landschap. De hitte (meer dan 35 °C) maakte het geheel meer dan onvergetelijk. Kennis van het terrein, teelt, klimaat… zijn de basiselementen om dit type van projecten tot een goed einde te kunnen brengen. Bovendien is een periodieke aanwezigheid meer dan opportuun.
Tot slot was het bezoek aan een coöperatie van het zuiveren van arachideolie een echte openbaring. De onzuivere olie werd aangeleverd door de lokale families en de coöperatie zorgde voor de zuivering van de arachideolie. Het ganse project werd geleid en uitgevoerd door vrouwen. Ook dit is Afrika en toont misschien een weg die kan bewandeld te worden.


Ook vandaag hebben we het “putteke” van Afrika kunnen zien. We hebben kennis gemaakt met de allerkleinste dorpjes en gemeenschappen waar landbouw een belangrijk onderdeel is voor de ontwikkeling van de lokale bevolking. Toch hebben we ervaren dat kennis, voorlichting en samenwerking onontbeerlijke onderdelen zijn voor de ontwikkeling van de landbouw. Ook op dit vlak heeft Hoogstraten heel wat te bieden. We kunnen in elk geval bekijken hoe we onze moderne kennis met de traditionele maar waardevolle lokale technieken kunnen samenbrengen. Alleszins een uidaging en stof tot samenwerking?

De tweede groep bezocht vandaag enkele realisaties van de buurgemeenten Bohicon en Djidja binnen hun stedenband met respectievelijk Zoersel en Tintingny (provincie Luxemburg).
In de voormiddag werden we warm onthaald op het stadhuis van Bohicon. Hier werd in samenwerking met Zoersel een lokaal computernetwerk geïnstalleerd. Op dit moment zijn ze een radioverbinding aan het testen naar één van de arrondissementssecretariaten. Mogelijk kan dit later ook toegepast worden in Za Kpota.
Het stadhuis van Bohicon beschikt reeds over een internetverbinding. Zij gebruiken dit voor de eigen medewerkers, maar hebben ook een cybercafé opgericht waar iedereen die het wil tegen een kleine vergoeding connectie kan maken met het wereldwijde web. Ook hier bleek de jeugd sterk geïnteresseerd in Facebook.

Naast het cybercafé bevindt zich de bibliotheek van Bohicon. Naast oude boeken is er ook recenter materiaal beschikbaar. Een blijvende investering in nieuwe boeken wordt hier voorop gesteld.


We bezochten in Bohicon ook nog een kleinschalig alfabetiseringsproject, waar de stad (in samenwerking met Zoersel) inzet om mannen en vrouwen meer weerbaar te maken in het dagelijks leven, dit door enkele uren per week te leren lezen, schrijven en rekenen. Het viel ons op dat, ondanks het sterke engagement dat er is, er slechts een beperkte groep van zo’n 20 à 25 personen (voornamelijk vrouwen) aan dit alfabetiseringsproject deelneemt.
Het project wordt getrokken door één van de plaatselijke gemeenteraadsleden. Op dit moment zijn er in Bohicon twee zulke projecten, maar naar de toekomst toe zou in elk arrondissement zo’n alfabetiseringsproject moeten komen.

In de namiddag stond een bezoek aan Djidja op het programma. Hoewel het hier om een buurgemeente van Za-Kpota gaat, duurde de autorit toch een uur, mede doordat de weg tussen Bohicon en Djidja in een slechte staat verkeert. Zo’n rit zorgt voor de nodige lichamelijke ongemakjes.
In Djidja kregen we een toelichting over het computerprogramma dat gebruikt wordt voor de digitalisering van de aktes van de burgerlijke stand. Er zijn slechts een drietal leveranciers in het land die een goede digitale registratie kunnen voorzien. In Djidja worden alle aktes van de burgerlijke stand eveneens gescand en bijgevoegd bij de digitale gegevensregistratie, iets wat we zelfs in Hoogstraten nog niet kennen.
Naar het voorbeeld van Djidja is Za-Kpota ook geïnteresseerd om dit programma te gebruiken. Dankzij dit programma heeft de Burgerlijke Stand in Djidja een betere en volledige geboorteregistratie. Ook voor Za-Kpota zou dit in de toekomst mee kunnen zorgen voor een betere registratie en archivering.

’s Avonds, later dan verwacht, moesten we nog dezelfde verplaatsing over diezelfde slechte weg naar het hotel. Met vermoeide groet: tot morgen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten