vrijdag 22 september 2017

6/9/2017 - Franky maakt kennis met de jongerenorganisaties van Za-Kpota

Een inleefreis voor jongeren organiseren… Het klinkt ongelooflijk boeiend, verrijkend, waardevol,… maar ook wel spannend. Vinden we de juiste partners? Een geschikte locatie?

Voor het vertrek hebben we onze visie op papier gezet, de krijtlijnen waar we met onze inleefreis naartoe willen staan vast, de te maken afspraken tijdens het komende bezoek zijn opgelijst. 
Het enthousiasme en de verwachtingen zijn groot, we zijn dan ook zeer tevreden als we bij het Centre de Promotion Sociale (CPS) rond de tafel zitten met 4 jongerenorganisaties uit Za-Kpota en aan de slag kunnen. De voormiddag is erop gericht om de verschillende mogelijke partners beter te leren kennen.

Welke activiteiten worden georganiseerd?
Waar gaan de activiteiten door? Is er een eigen lokaal?
Wanneer zijn er activiteiten? Hoe worden de activiteiten bekend gemaakt bij de leden?
Hoeveel leden zijn er? Hoe oud zijn de leden? Zijn de activiteiten voor meisjes en jongens?
Hebben ze al ervaring met uitwisselingen met andere organisaties of partners uit het noorden?
Wat willen zij bereiken bij hun vereniging door mee te werken aan een jongerenuitwisseling?
Heel wat vragen dus waar we een antwoord op willen! We brengen een methodiek aan waarbij we stap voor stap alle antwoorden krijgen die we zoeken. Je merkt aan hun reacties dat ze niet gewend zijn om op deze manier te werken, de vertelcultuur waarbij iedereen om beurt van wal steekt en gedurende een half uur zijn uiteenzetting doet, is hen meer vertrouwd. Aan het einde van de voormiddag krijgen we wel een compliment over onze werkwijze.

Onder de middag overleggen we met de rest van de delegatie over onze bevindingen en het verloop van het gesprek. We krijgen hun zege om in de namiddag af te kloppen op een samenwerking met ASEZ (Association Sonangnon des Enfants de Za-Kpota). Deze organisatie heeft reeds ervaring met uitwisselingen met Franse jongeren en leunt qua werking het meeste aan bij onze jeugdverenigingen.
We willen de andere verenigingen wel de kans bieden om hun jongeren te laten kennismaken met onze jongerendelegatie, maar op een informele manier, die weinig voorbereiding vraagt. We zullen checken of een voetbalwedstrijd een goed alternatief is.

Mochten de stoelen in Benin niet van zo’n degelijke makelij zijn, zouden we er deze namiddag zijn afgevallen… De Benineese jongeren verbazen ons met hun voorbereiding. Ditmaal zijn alle complimentjes voor hen!
De vier verenigingen hebben onder de middagpauze verder gesproken en leggen meteen het voorstel op tafel dat wij op het einde van de namiddag hadden willen bereiken. Zelfs met meer samenwerking  voor alle verenigingen dan wij voor mogelijk hadden gehouden.
ASEZ zal de leiding opnemen en onze directe partner worden, onder het toeziend oog van het CPS en de gemeente. Zij zullen contacten onderhouden met de 3 andere verenigingen en hen bij het programma betrekken waar dit aansluit bij hun werking.

Deze geslaagde dag wordt afgesloten met een foto van alle organisaties en Franky. We kijken vol verwachting uit naar morgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten