vrijdag 22 september 2017

8/9/2017 - Vroeg uit de veren voor het vertrek naar Cotonou (of om uit te zwaaien)

Vertrek naar Cotonou
Tinne, Jef en Hilt komen gepakt en gezakt aan de ontbijttafel. Ook Marc, Koen en Griet maken zich klaar voor de reis naar Cotonou. Griet heeft last van vocht in haar been. We raadplegen nog even een arts. Aspirine en beweging en baden zijn het advies ook eerder al gegeven door de kinesist. Griet kiest ervoor om net als een van de vorige dagen aan te sluiten bij de jeugd.
Het resultaat is er ‘s avonds. Haar been is minder gezwollen en beweeglijker.

ANCB en gender

We hebben afspraak op het ANCB - de nationale vereniging voor gemeenten in Benin. Zij hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met VVSG - de Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten rond capaciteitsversterking van lokale besturen en gemeenten. Agathe,  onze gastvrouw, verwelkomt ons hartelijk.
We willen van het bezoek van onze burgemeester gebruikmaken om van gedachten te wisselen over het genderthema. Agathe overloopt samen met Armand het programma van VVSG en ANCB en de acties die zijn uitgewerkt binnen de stuurgroep rond gender.

Slechts 39 op 308  burgemeesters in Vlaanderen zijn vrouw tegenover  3 op 72 vrouwelijke burgemeesters in Benin : Urbaine Dèqbèhoundè in Toffo, Mariétou in Pèrèrè en Celestine Adjanounhoun in Kpassè. Helaas kon geen van hen aanwezig zijn.
Ook het aantal vrouwelijke secretarissen is op een hand te tellen. Viviane Sanhongou is secretaris is Toucountouna, de partnergemeente van Merelbeke. Zij klinkt zeer strijdvaardig. Vrouwen moeten meer in zichzelf geloven. De opvoeding van jongens en meisjes moet gelijkwaardiger. Meisjes krijgen minder onderwijskansen omdat ze allerlei huishoudelijke en zorgtaken op zich moeten nemen. Jongens hebben veel meer vrije tijd. Mannen moeten vrouwen ruimte geven om op een gelijkwaardige manier deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Ondersteunende maatregelen zijn noodzakelijk.
Onze burgemeester sluit aan. Wetten en maatregelen zijn een belangrijke stimulans. Maar je moet de geboden kansen ook grijpen en respect afdwingen.
De burgemeester van Za-Kpota gelooft ook sterk in onderwijs als motor tot meer gelijkheid. Hij erkent dat vrouwen in de politiek en administratie vaak het verschil maken en belooft dat hij bij de volgende verkiezingen op zoek zal gaan naar meer vrouwelijke kandidaten. Viviane zal hem aan zijn belofte herinneren.
We krijgen ook een verslag over familietuinen en hoe die bijdragen aan de strijd tegen honger en armoede en zo meer ruimte geven aan meisjes en vrouwen.
We overhandigen de SDG-pins en pancartes en vragen alle aanwezigen ambassadeur te worden voor de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in Benin.
Tot slot gaan we met zijn allen op de familiefoto. De SDG rond gendergelijkheid mag niet ontbreken.

Bezoek aan het ministerie van landbouw
Van ANCB gaan we naar het ministerie van landbouw. In de cafetaria drinken we nog even iets en gaan dan naar de afspraak. De hiërarchische lijn van de vertegenwoordigers van het ministerie van landbouw wordt meteen duidelijk. Ook een onderzoeker van INRAB is aanwezig. Hij krijgt als laatste het woord.
Er is goed nieuws voor de gemeentes met een belangrijke productie van sinaasappelen. De erkenning van een nieuwe filière fruitière betekent dat er meer expertise zal worden opgebouwd en de begeleiding van de telers specifieker zal worden.
Ook voor de zes sapverwerkingsfabrieken (tomaat, sinaasappel, ananas,…) en twee rijstverwerkingseenheden (Glazoué en Malanville) die in 2013 verspreid over het land werden gebouwd, maar nooit operationeel werden is er nieuws. Op 24 augustus werd een offerteoproepo gelanceerd voor de verkoop. Het lastenboek is op te vragen voor 1000000 CFA of 1526 euro. De offertes moeten binnen zijn op 30 oktober 2017. Dit stemt ons hoopvol maar doet ook wenkbrauwen fronsen. In de studie van IVDD wordt de voorkeur gegeven aan de oudere installatie van SONAFEL.
De beide burgemeesters nemen nog het woord om te wijzen op het belang van goede voorlichters en de verwerking en commercialisering van de sinaasappelen. Ook in Hoogstraten heeft het samengaan van onderwijs, onderzoek en financiering maar vooral een sterke producentenorganisatie de sector op de kaart gezet.
Ook hier zorgen we ervoor dat Hoogstraten en de SDG’s niet worden vergeten. We overhandigen enkele Hoogstraatse geschenken en de pins. De familiefoto volgt.

Nakaarten
Hoewel onze wegen hier zouden scheiden, gaan we toch nog samen iets drinken om het nieuws te laten doordringen en te bekijken welke stappen best worden genomen. Gaan we een sapfabriek kopen? Is er expertise? Zijn de producenten er klaar voor? Is er een afzetmarkt? Alle vragen passeren opnieuw de revue.

Terug naar Bohicon
Marc, Koen, Appolinaire en Setondji nemen afscheid op de parking van de luchthaven. Zij dompelen zich de komende dagen dieper onder in de Afrikaanse cultuur. We zijn bezorgd om de chauffeur die hoge koorts had. De medicatie heeft geholpen.

Uitwisseling op de luchthaven
Ook drie delegatieleden van Merelbeke nemen het vliegtuig terug naar België. We wisselen ervaringen uit over klimaat, cultuur en de stedenband. Er zijn toch enorme verschillen tussen beide gemeenten qua grootte, bevolkingsaantal, economie en capaciteiten.

 Wedstrijd vrijdag 8 september   :
Stuur een mail naar ingrid.brosens@hoogstraten.be  met titel:  Vrijdag 8 september - SDG 5 en je naam en voeg een foto, tekening, tekst of een slogan over jouw bijdrage aan gendergelijkheid in Hoogstraten toe.

Je kan ook meedoen door je bijdrage op te sturen naar: stadsbestuur Hoogstraten - dienst mondiale samenwerking - Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten